Our offices

Seoul

3F, 15, Gangnam-daero 112-gil, Gangnam-gu, Seoul

Hanoi

Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multi Complex, số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam

Contact email

사업자등록번호 : 251-81-00816
대표이사 : 박찬구 I 주소 : 서울특별시 서초구 강남대로 86, 가람빌딩 2층 I 고객지원대표번호 : +82-2-2038-8304

사업자등록번호 : 251-81-00816
대표이사 : 장훈철 I 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로112길 15, 3층 (논현동, 다다 무역빌딩) I 고객지원대표번호 : +82-2-2038-8304